Wie zijn wij?

Gerhanko is in zijn organisatie en doelstellingen al 40 jaar dé partner voor invorderingsopdrachten. Deskundigheid, respect, soepelheid, kostenbesparend, transparantie, snelheid en kwaliteit zijn altijd al ons uithangbord geweest in een  wereld die voortdurend verandert.

Lees meer

Wat doen wij?

De gerechtsdeurwaarder treedt op als openbaar ambtenaar om akten te betekenen in het kader van gerechtelijke procedures van burgerlijke, sociale, fiscale of strafrechterlijke aard alsook om bestaande of bekomen uitvoerbare titels ook daadwerkelijk uit te voeren.

Lees meer

Openbare verkopingen

Voor de openbare verkopingen dient er steeds een gerechtsdeurwaarder of een notaris aanwezig te zijn, die hiervan een proces-verbaal opstelt.Lees meer

Vraag & antwoord

De meeste schuldenaars maken de fout door niet of laat te reageren. Zij beseffen niet dat zij veel problemen en extra kosten kunnen vermijden door bij twijfels of onduidelijkheden zeker de gerechtsdeurwaarder, hun advocaat of een justitiehuis te contacteren.

Lees meer

Laatste nieuws

28-06-2016

EENVOUDIGE EN GOEDKOPE PROCEDURE INNING VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN

Met de publicatie van het KB dd. 16/6/2016 (B.S. 22/06/2016 – inwerkingtreding 2/7/2016) werd het startschot gegeven voor een nieuwe procedure inzake de invordering van onbetwiste schuldvorderingen zoals bepaald in de nieuwe artikelen 1394/20 t.e.m. 1394/27 Ger.W. Ondernemers kunnen voor onbetwiste geldschulden gemaakt in het kader van hun ondernemingsactiviteit, thans beroep doen op deze nieuwe administratieve procedure, die eenvoudiger en goedkoper is.  Het doel van de wetgever is een snelle, eenvoudige, kostenbesparende en efficiënte invorderingsprocedure tot stand te brengen. De voornaamste redenen voor deze nieuwe procedure zijn terug te vinden in het feit dat betalingsachterstand de liquiditeit van ondernemingen aantast en de vaststelling dat ondernemers zich tot op heden ook voor onbetwiste vorderingen genoodzaakt zagen zich tot de rechtbank te wenden om een uitvoerbare titel te bekomen met het oog op gedwongen tenuitvoerlegging. De rechtbanken worden dan weer...Lees verder...

Openbare verkoping

Home