Laatste nieuws

01-06-2015

Informatieve nota: hervorming rolrechten vanaf 01.06.2015

Wij wijzen u op de Wet van 28/04/2015 tot wijziging van het Wetboek- der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen, gepubliceerd op 26/05/2015 samen met het KB dd. 12/05/2015 dat de inwerkingtreding van beide bepaalt op 1/06/2015. Als bijlage vindt u: de circulaire van de administratie de dato 26.05.2015Wet van 28.04.2015 voormeld gepubliceerd op 26.05.2015Geconsolideerde tekst van de bepalingen aangaande griffierechtenKB 12.05.2015 voormeld gepubliceerd op 26.05.2015 De algemene krachtlijnen van de hervorming zijn als volgt : 1.  De wet kent de facto vier tariefstelsels : -       een algemeen tarief voor de burgerlijke rechtbanken ( uitz. familierechtbanken ) dat afhangt van de aard van de rechtbank, de aanleg en de waarde van de vordering -       een voorkeurtarief voor de familierechtbanken(ongeacht het type van de betwisting ) -       een bijzonder...Lees verder...

Openbare verkoping

donderdag 1 januari 1970
Detail openbare verkoping