Laatste nieuws

28-06-2016

EENVOUDIGE EN GOEDKOPE PROCEDURE INNING VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN

Met de publicatie van het KB dd. 16/6/2016 (B.S. 22/06/2016 – inwerkingtreding 2/7/2016) werd het startschot gegeven voor een nieuwe procedure inzake de invordering van onbetwiste schuldvorderingen zoals bepaald in de nieuwe artikelen 1394/20 t.e.m. 1394/27 Ger.W. Ondernemers kunnen voor onbetwiste geldschulden gemaakt in het kader van hun ondernemingsactiviteit, thans beroep doen op deze nieuwe administratieve procedure, die eenvoudiger en goedkoper is.  Het doel van de wetgever is een snelle, eenvoudige, kostenbesparende en efficiënte invorderingsprocedure tot stand te brengen. De voornaamste redenen voor deze nieuwe procedure zijn terug te vinden in het feit dat betalingsachterstand de liquiditeit van ondernemingen aantast en de vaststelling dat ondernemers zich tot op heden ook voor onbetwiste vorderingen genoodzaakt zagen zich tot de rechtbank te wenden om een uitvoerbare titel te bekomen met het oog op gedwongen tenuitvoerlegging. De rechtbanken worden dan weer...Lees verder...

Openbare verkoping

Nieuws