Laatste nieuws

25-09-2018

Toepassing CROS voor grensoverschrijdende invorderingen

Het Koninklijk Besluit van 17/08/2018 tot uitvoering van het artikel 1394/20, 2°, in fine van het Gerechtelijk Wetboek zorgt ervoor dat de 7 onderstaande Europese databanken gelijkwaardig worden verklaard aan de Kruispuntbank van Ondernemingen van België: ­   Nederland: “Het Handelsregister” ­   Frankrijk: “Le Registre du commerce et des sociétés” ­   Duitsland: “Das Handelsregister” ­   Luxemburg: “Le Registre du commerce et des sociétés” ­   Italië: “Il Registro delle imprese” ­   Spanje : “El Registro Mercantil” ­   Oostenrijk: “das Firmenbuch”   Het KB werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17/09/2018 (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=18-09-17&numac=2018013638) en treedt in werking op 01/10/2018. Vanaf dan kan de invorderingsprocedure bepaald in artikelen 1394/20 e.v. Gerechtelijk Wetboek eveneens toegepast worden op...Lees verder...

Openbare verkoping

24-08-2019
STACARAVAN , WAGENS , INBOEDELS
Statistiek B2B